ควิเบกจะใช้โมเดล iGaming แบบส่วนตัวที่แข่งขันได้หรือไม่?